Garantie

Wij waarderen uw aankoop bij Luxor Milano

Hierbij de garantievoorwaarden voor uw recente aankoop:

Gedekte items: Deze garantie dekt materiaal- en fabrieks fouten die optreden zijn tijdens normaal gebruik van onze producten. Het omvat echter geen schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen, of misbruik.

Garantieprocedure: Indien u een defect ontdekt binnen de garantieperiode, neem dan onmiddellijk contact met ons op. U dient het product samen met het aankoopbewijs naar ons terug te sturen. Na beoordeling zullen wij na eigen goedkeuring, het product repareren of vervangen.

Uitzonderingen: De garantie dekt geen normale slijtage of schade als gevolg van onjuist gebruik. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de garantie te weigeren als blijkt dat het product is gewijzigd, gerepareerd of onderhouden door niet-geautoriseerde personen.

Terugbetalingen: In geval van defecten die niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, behouden wij ons het recht voor om een terugbetaling te bieden voor het aankoopbedrag.

Wij danken u voor uw vertrouwen in GalaxyProjector.nl en staan klaar om eventuele vragen met betrekking tot onze garantievoorwaarden te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Luxor Milano